loading...

برق ، انقلابی نو در صنعت

آموزش کامل برق خودرو

محمد لطفی بازدید : 168 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)

عوامل سوختن دینام آلترناتور

عوامل متعددی در خرابی یا سوختن دینام دخیل هستند که دانستن این عوامل و پیشگیری از آن‌ها مفید خواهد بود.
گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور و به مدار آمدن دور فن ثانویه با حداکثر دور می‌گردد، ازطرفی استفاده از کولر خودرو و قرار دادن دورفن کولر در دور حداکثر و ترافیک سنگین شهرها باعث کاهش سرعت خودرو و به طبع آن باعث کاهش دور موتور شده که نتیجه آن پایین آمدن قدرت تولید برق دینام می‌گردد.

 

وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کارمی‌کنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می‌گردنند. این کمبود برق را می‌باید دینام جبران نماید. به‌دلیل پایین آمدن دور موتور، دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین می‌گردد که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می‌گردد.

 

بنابراین برای پیشگیری از خرابی دینام پیشنهاد می‌گردد:

 

- از باطری‌هایی که دارای ظرفیت بیشتر (آمپرساعت حداقل 65 آمپر) است استفاده گردد.
- در صورتی‌که مدت زمان توقف طولانی است، بافشار دادان پدال گاز، دور موتور را تا حدود 2000 دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید.
- دور فن کولر را حتی‌الامکان در پایین‌ترین درجه آن قرار دهید.
- وضعیت شل یا سفت بودن تسمه دینام بایستی مرتبا بازدید گردد.
- از روشن کردن چراغ‌ها در زمان‌های غیر ضرور خوداری نمایید.

محمد لطفی بازدید : 154 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
آشنایی با دلایل اصلی سوختن دینام خودرو
اکثر خرابی دینامها سوختن دیود و یا سیم پیچی ارمیچر و یا استاتور بود

گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور وبه مدار امدن دور فن ثانویه با حداکثر دورمی گردد   ازطرفی استفاده از کولر خودرو و قرار دادن دورفن کولر در دور حداکثر و ترافیک سنگین شهرها باعث کاهش سرعت خودرو وبه طبع ان باعث کاهش دور موتور شده که نتیجه ان پایین امدن قدرت تولید برق دینام می گردد.دینام خودرو

 وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کارمی کنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می گردنند.این کمبود برق را می باید دینام جبران نماید. به دلیل پایین امدن دور موتور; دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین میگردد که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می گردد.

پیشنهاد می گردد:

1-از باطری که دارای ظرفیت بیشتر(امپر ساعت حداقل 65امپر) است استفاده گردد.

2-در صورتیکه مدت زمان توقف طولانی است بافشار دادان پدال گاز دور موتور را تا حدود2000دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید.

3-دور فن کولررا حدالامکان در پایین ترین درجه ان قرار دهید.

4-شل بودن تسمه دینام مرتبابازدید گردد.

5-از روشن کردن چراغها در زمانهای غیرضرورخوداری نماید.


محمد لطفی بازدید : 198 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (1)
باطری
در گذشته از یک باتری فقط انتظار این بود که استارت بزند و در نهایت روشنایی را در حد بسیار معمولی تامین کند ، امروزه درست است که استارت خودرو یکی از وظایف مهم باتری است ولی استفاده از امکانات بسیار زیاد روی خودروها نظیر شیشه بالابرهای برقی ، لوازم صوتی و تصویری، کولر، آئینه‌های برقی و ... اهمیت وجود یک باتری خوب را خیلی بیشتر کرده است باتری‌های یانتا با تکنولوژی برتر ، تنوع محصولات ، قیمت مناسب ، عمر طولانی و تونایی کارکرد بالا کلیه نیازهای خودرو شما را فراهم می‌آورد.


درصورت عدم صحت عملکرد باترى ابتدا قبل از هرگونه اقدام دیگر موارد زیر را کنترل کنید –قطع نبودن کابل +و یا – باترى محکم بودن سر باترى سولفات نشدن قطبهاى ( سر باترى )محکم بودن اتصال کلبل و سر باترى

روش تشخیص عیب و رفع عیب باترى:علل تخلیه سریع باترى پایین بودن کیفیت باترى ( روش عیب:تعویض باترى)_کم شدن غلظت آ ب باترى(روش رفع عیب ):تنظیم میزان غلظت و اسید.خرابى دینام :( روش رفع عیب :تعمیر یا تعویض دینام )

علل پایین بودن (ظرفیت باترى پایین بودن جریان خروجى)

خوردگى طب هایى باطرى در اثر غلظت بالاى اسید (روش رفع عیب : تعویض باترى)وجود ناخالصى در آب باطرى( روش رفع عیب تعویض آب باترى و استفاده از آب باترى با کیفیت مناسب)سولفات شدن قطبها  روش رفع عیب شست شو سر باترى با اب گرم یا تعویض سر باترى)پایین عمر مفید باطرى ( روش رفع عیب: تعویض باطرى)

علل جوش آوردن آب باترى:شارژ زیاد (خرابپ دینام ) عدم هماهنگپ آمپر ساعت و دینام باطرى (روش رفع عیب تعویض قطعه مرتبط)

علل آسیب دیدگى صفحات و عایق ها: ( روش رفع عیب :تعویض باترى) ضربه زدن به باطرى در هنگام نصب باطرى،زیاد بودن غلظت اسید، وجود ناخالصى در آب نقطر.

کوتاه شدن عمر باترى روش رفع عیب تعویض باطرى) :بالا رفتن دما ،ارتعاش بیش از حد ، مناسب نبودن آ ب باطرى،نصب لوازم الکتریکىاضافى با جریان مصرفى بالا، استفاده نکردن از باترى در مدت زمان طولانى.

روش تست تشخیص و رفع عیب دینام:  اگر سوءیچ بسته بود موتور باید خاموش باشد و چراغ دینام هم همین طور اما اگر نیمه باز یاشد فقط چراغ دینام روشن و اگر هم توسط سو؟ءیچ استارت زده شد و اتومبیل روشن شد چراغ دینام بایستى خاموش گردد.

در صورت که سوءیچ بسته،چراغ دینام روشن مى ماند: اشکالات احتمالى:  خرابى سوءیچ اصلى ، اتصال در مدار ها ، خرابپ دینام.

روش رفع عیب   کابل منفى باطرى را جدا کرده و سپس سیم ارتباطى چراغ به دینام به سوءیچ اصلى را از طرف سوءیچ جدا کنید . مجددا کابل منفى باترى را متصل کنید:در صورتى خاموش شدن چراغ چراغ را  در حالت سوءیچ بسته ، اشکال از سوءیچ بوده.در غیر این صورت کانکتور متصل به دینام را جدا کرده سیم ها ى مرتبط را از لحاظ اتصالى به قطب بین باترى بررسى کنید ،در صورت سالم بودن موارد فوق دینام را تعمیر و یا تعویض کنید.

در حالت سوءیچ باز و موتور خاموش،لامپ خاموش است:اشکال احتمالى: خرابى سوءیچ اصلى اتصالى در مدار ها ، خرابى دینام و خرابى لامپ روش رفع عیب: سوءیچ را باز کرده ولتاژ سیم متصل کننده چراغ دینام به سوءیچ  اصلى رایک بار از روى سوءیچ اصلى نسبت به بدنه و بار دیگر از روى پانل نسبت به بدنه بخوانید . در صورتى که این ولتاژبا ولتاژ باترى برابر نباشد  ایراد به ترتیب از سوءیچ اصلى و یا سیم مذکور مى باشد . در صورت  صحت موارد فوق ، کانکتور دینام را جدا کرده در حالت سوءیچ باز سیم متصل به چراغ دینام را از طرف کانکتور به بدنه متصل کنید در صورت روشن شدن لامپ دینام را تعویض کنیدو در صورتدینام  و یا لامپ پانل اشکال دارد .در صورت سالم بودن سیم  ارتباطى لامپ را تعویض کنید .

در حالت سوءیچ باز و موتور روشن ،لامپ روشن است: اشکال احتمالى: اشکال در سیم ها شل بودن تسمه دینام ،نا مناسب بودن وضعیت اتصالات و کانکتور ها وخرابى دینام.

روش رفع عیب:در صورت سالم بودن باترى و صحیح بودن وضعیت تسمع دینام و کانکتور ها سوءیچ را بسته و کانکتور دینام را جدا کنید سوءیچ را باز کرده و ولتاژ هر یک از سیم هاى کانکتور را نسبت به بدنه را بخوانید این ولتاژ ها باید با ولتاژ بطرى برابر باشد ،در غیر این صورت سیم مربوط اشکال دارد .در صورت صحیح بودن مقادیر ولالژ هاى مذکور دینام را تعویض نمایید .

نحویه تست دینام خارج از خوردرو:   قبل از شروع تست به موارد زیر توجه کنید : زیر تست حتما از یک باترى کاملا شارژ و سالم استفاده کنید.منفى باترى و بدنه دینام را با یک کابل ضخیم و به درستى به هم متصل کنید. از محکم بودن اتصالات و کانکتور مطمءن شوید.دینام را بچرخانید .اگر با افزایش دور دینام ولتاژ خروجپ مستقیما افزایش یابدو از 5/15 ولت بیشتر باشد دینام خراب است.در صورت کمتر بودن ولتاژ خروجى از 5/15 ولت با اتصال کلید،رءوستا در مدار قرار دهید و دینام را با دور مناسب بچرخانید.سپس روءستا را آنقدر تغییر دهید که ماکزیمیم جریانخروجى دینام (طبق مشخصات روى دینام ) از آن گرفته شود.

اگر ولتاژ خروجى در محدودهى %10 کمتر یا بیشتر از ولتاژ نامى دینام ( طبق مشخصات روى دینام) باشد دینام سالم است و در غیر این صورت  دینام خراب است و باید تعویض گردد.

 

مى‌شود کارى کرد که یک باترى قابل شارژ پر یا نیمه‌پر، یه دفعه

تا ته خالى بشه؟

یه راهش اینه که دو سرشو اتصال کوتاه کنی بااین راه سریع باطری خیلى لی یا دشارژ میشه
راه دیگش اینه که یه مقاومت با اهم پایین ووات بالا رو به دو سرش وصل کنی که مدت زمان دشارژدر این بالاتره ولی کمتر به باطری فشار میآد
واز ینکه به یاطری عمرش کم میشه یا بهش فشار میاد من نمی دونم
واگه

میخوای این کارو برای باطری موبایل انجام بدی این کارو نکنید.

 

فرق الترناتور و دینام
فرق آلترناتور با دینام در عموم من دیده ام که اکثرا دوستان به آلترناتور اشتباها دینام می گویند. باید بگم که آلترناتور با دینام فرق دارد و هم اکنون تمام ماشین های جدید آلترناتور دارند. اگربخوام تمام مبانی برق را توضیح دهم کار یکمی طولانی می شود.بنابراین دوستانی که ضعیف هستند بهتره که در این زمینه مطالعاتی داشته باشند. درآلترناتور که حوزه مغناطیسی آن دوار است و سیم پیچ های آن حوزه را قطع می کند و در آن جریان القایی ایجاد می گردددرست بر عکس دینام. زمانی که ما سوئیچ را باز می کنیم جریان باطری از طریق لامپ شارژ و آفتامات به ذغال های روتور رسیده و در هسته آن ایجاد حوزه مغناطیسی می نماید به طوری که قطب های روتور یکی در میان N و s می شوند.با زدن استارت و حرکت روتور میدان ایجاد شده توسط سیم پیچ های استاتور قطع شده و در آن ولتاژ القا می گردد. فرق آلترناتور با دینام: آلترناتور در دور آرام می تواند برق ماشین را تامین و حتی باطری را شارژ میکند.آفتامات آن ساده تر است و حجم و نگهداری آن کمتر است. حال شاید بپرسید که آفتامات چی هست؟ افتامات مجموعه ای از دیود هاست که کار تنظیم ولتاژ خروجی آلترناتور را به عهده دارد حال اگر سیستم آلترناتور نتواند به خوبی برق ماشین را تامین کند ماشین با مشکل کمبود برق مواجه می شود. که می توان با بازدید ذغال ها و دیودها مشکل را پیدا کرد.حتی در بعضی مواقع به علت شل بودن تسمه- آلترناتور نتواند خوب بچرخد و برق را تامین کند.در پیکان در موقع نوع بودن ذغال ها طول آن 6/12 میلی متر است و همچنین نیروی فنر ذغال باید اندازه گیری شود که در حدود 368 تا 255گرم است.

 

نانولوله ها شیوه جدید براى عملکرد باترى ها ارائه مى دهند

محققان فناورى نانو دانشگاه کالیفرنیا از مواد شیمیایى استفاده شده در باترى معمولى، «جوهر نانو لوله» ساخته اند که با استفاده از آن مى توان باترى ها را روى سطوحى مانند کاغذ، چاپ کرد. به گزارش ایرنا، به نفل از پایگاه نیو ساینتیست،«جرج گرونر» مجرى این تحقیقات اعلام کرد از همان ماده شیمیایى روى- کربنى در باترى هایش استفاده کرده است که از آن در باترى هاى معمولى غیرقابل شارژ استفاده مى شود. وى معتقد است این روش مى تواند براى چاپ باترى هاى انعطاف پذیر روى سطوح مختلف در برق رسانى وسایل یک بار مصرف مانند برچسب هاى RFID دراز مدت و یا نمایشگرهاى کوچک، مفید واقع شود. این باترى ها که ضخامتى کمتر از یک میلیمتر دارند از دو لایه حاوى نانولوله کربن و یک لایه فویل روى ساخته شده اند. براى ساخت این باترى، یک لایه از نانولوله ها نخست به شکل جوهر نانو لوله روى سطح قرارداده مى شود. این لایه به عنوان جمع کننده شارژ عمل مى کند که جریان را از روى باترى بر مى دارد. سپس یک لایه جوهر نانولوله همراه با پودر اکسید منگنز و الکترولیت که شارژ را درون باترى عبور مى دهد روى آن قرار مى گیرد و به عنوان کاتد عمل مى کند. سرانجام یک قطعه فویل روى به عنوان آند روى آن قرار داده مى شود. گرونر گفت: این باترى ها شبیه باترى هاى معمولى هستند که در آن شبکه هاى نانویى هدایت الکتریسیته، جایگزین فلزات و الکترودهاى معمولى باترى ها شده است. وى افزود، این طراحى مى تواند باعث شود که این باترى ها نسبت به باترى هاى معمولى ساخته شده از همین مواد، برق بیشترى در خود نگه دارند که این موضوع براى دستگاههاى الکترونیکى قابل حمل اهمیت زیادى دارد. این گروه تحقیقاتى ابر خاذن هایى را با استفاده از این روش جوهرى ساخته است و اکنون قصد دارد آنها را با باترى هایى که نیازمند برق بیشترى هستند تلفیق کند. این پژوهشگران اعلام کردند باترى هاى چاپى و ابر باترى ها را مى توان کاملاً در دماى اتاق ساخت که همین امر تولید انبوه آنها را با استفاده از روش هاى چاپى امکان پذیر مى کند. «جرج چن» شیمیدان دانشگاه ناتینگهام معتقد است نانو لوله ها مى توانند شیوه هایى را براى بهبود عملکرد باترى ها ارائه دهند. گرونر گفت: در حال حاضر تیم او مى کوشدتولید برق این باترى ها را افزایش دهد و مناسب بودن آنها را براى تولید صنعتى را اثبات کند. این شیوه در نشریه مقالات فیزیک کاربردى ANIتوضیح داده شده است.

منابع توان الکترو شیمیایى:منبع توان الکتروشیمیایى یا یک باترى  وسیله اىاست که انرژى آزاد مى کند که واکنش شیمیایى را مستقیما به الکتریسته تبدیل مى کنند.باترى ها دو کار برد اصلى دارند،اول اینکه منابع  توان الکتریکى پر تاپل مى باشدنمونه هایى شناخته شده این نوع از کاربرد ها شامل گسترده اى از سلول دکمه اى کوچک که که در ساعت هایى الکتریکى استفاده مى شود تا باترى هایى سرب اسیدى براى راه اندازى و تولید نیرو براى حرکت وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلى است کاربرد دوم  آن  که احتمالا 20 سال دیگر از اهمیت بیشترى بر خوردار خواهد بود قابلیت بعضى از سیستم هاى الکتروشیمیایى در ذخیره اى انرژى الکتریکى است که از طریق یک منبع خارجى تامین  مى شود چنین باترى هاى براى تامین نیروى محرکه وسایل نقلیه الکتریکى به صورت منابع تغذیه اظطرارى و یا بخشى از منبع  تغذیه برق شهر جهت برآوردن پیک هایى تقاضاى کوتا ه مدت (تراز بندى بار 9 یا در ارتباط با منابع انرژى تجدید پذیر مثل خورشید و باد موج بکار مى رود.

اولیت توصیف موثق در مورد باترى هایپ الکتروشیمیایى توسط  الستندرو ولیت پروفسور فلسفه ى طبیعت (فیزیک) دانشکاه پاویا در ایتالیا در نامه اى به جامع سلطنت(لندن) در سال 1800 تحویل داده شد.به زودپ دانشمندان تعداد زیادى از کشور ها به اهمیت کشور ولتا  در پیش برد مفاهیم فیزیک و شیمى پى مى برند.اما این ابداع سیستم ها تلگراف و اهمیت یافتن فرایند آن ها در دهیه ى 1830 بوده که منتج به توسعه ى باترى ها الکتروشیمیایى در نظر گرفت اما به این نکته توجه کنید که در این باترى  ها جریانى از خاجى حاصل مى شود نه به صورت انرژى الکتریکى همچون خازن بلکه به صورت انرژى شیمیایى ذخیره مى شود.سایر واژ ها که گاه براى توصیف این سیستم ها به کار مى رود نظیر انباره این واژه به همراه (سلول) و (مدار) توسط دیوى معرفى شد باترى ذخیره کنندهى قابل شارژ و غیره مى باشند در سلول رزرو یک جزع معمولا الکترولیت از بقیه باترى جدا بوده و یا در شرایط غیر فعال بوده تا زمانى که سلول فعال شود چون اینگونه سلول ها داراى حالت دشارژ در صورت استفاده نکردن دارند لذا نگه دارى آنها در شرایط به مدت طولانى در اب وهوا یى ناسازگار را میسّر مى سازد نمونه اى از کاربرد سلول رزور در چراغ هاى جیلقه نجات و قایق نجات و یا در سلاح هاى موشکى مى باشد.

در اینجا در مورد سلول هاى سوختى که معرفه هاى کاتودک و آ نودیک آنها معمولا به شکل گاز بوده اند و در خارج ذخیره شدند وقا در به طور مداوم سلول الکتروشیمى را تغذیه کنند.

سلول هاى ثانویه سرب –اسیدى:

تا کنون بخش اعظم از باترى سازى جهان در اختصاص سلول هاى آبى سرب –اسیدى بوده است که علت این چیرگى ترکیب عواملى همچون هزینه ى پایین، انطباق پذیرى و برگشت پذیرى عالپ از نظر سیستم الکتروشیمیایى مى باشد.سلول هاى سرب-اسیدى به دو صورت منابع توان پر تابل و نیز ساکن ،مصرفى وسیعى جمله مصارف پر تابل مى توان به کشش و خدمات مربوط به وسایط نقلیه اشاره کرد به منابه اضطرارى وکوچک تا سیستم تاز بندى بار را مشخص نمود.در بحث فروش باترى سرب اسیدىبیش از %50 کل بازار اولیه و ثانویه یعنى به طور تخمینى 100میلیون دلار در سال گذشته از سود ناویژ ناشى از خرده فروشى را در بر مى گیرد.

الکترود هاى منفى:فلز لیتم به علت ماهیت بسیار الکتروپزیتو خود در تماس با بسیارى از مواد احیا پذیر از لحاظ ترمودینامکى ناپایدار است.

 

 

عوامل موثر بر کاهش عمر باترى چیست؟

- کار در شرایط گرما وسرمای زیاد
- استفاده از مصرف کننده های پر مصرف و خارج از حدود تعریف شده در خودرو
- استفاده نکردن از باتری برای مدت طولانی
- مراقبت و نگهداری غیر صحیح
- استفاده طولانی از وسایل برقی خودرو حین خاموش بودن موتور خودرو
- تحت شارژ بودن دائم ( اور شارژ)
- عملکرد نادرست سیستم برق خودرو

کار در شرایط گرما :
با افزایش درجه حرارت محیط کارکرد باتری عمر باتری کاهش می یابد.

 

کار در شرایط سرما :
هوای سرد تاثیر کند کننده ای بر عملکرد الکتروشیمیایی باتری داشته و توان عملیاتی آن را به شدت کاهش می دهد.

 

از سوی دیگر هوای سرد موجب سفت شدن روغن موتور شده ، لذا به حرکت درآمدن اولیه موتور توسط استارت ، به شدت جریان بیشتری نیازمند می باشد.

 

تاثیر دما بر ظرفیت الکتریکی باتری و همچنین میزان نیاز انرژی الکتریکی برای استارت اولیه خودرودر شرایط دمایی مختلف:

 

استفاده از مصرف کننده های بزرگ:
کشیدن جریانهای الکتریکی خارج از حدود تعریف شده از باتری موجب تخلیه بیش از حد باتری و در نهایت کاهش طول عمر باتری میگردد .

استفاده نکردن از باتری برای مدت طولانی بروز پدیده تخلیه خود به خود ناشی از عوامل داخلی و همچنین در برخی موارد عوامل خارجی (برق دزدی ) موجب تخلیه الکتریکی در باتری میگردد. همچنین به دلیل چند سطحی شدن غلظت الترولیت (ته نشین شدن اسید ) برخی اختلالات در باتری به شرح ذیل به وقوع میپیوندد.
- خوردگی شبکه
- ریزش خمیر
- ته نشین اسید
- خوردگی عایق
- لجن شدن صفحات در پایین دسته صفحه
- سولفاته شدن صفحات در بالای دسته صفحه

مراقبت و نگهداری غیر صحیح:
1- پایین امدن سطح الکترولیت در خانه های باتری موجب:
a) افزایش غلظت مابقی الکترولیت و تسریع در سولفاته شدن صفحات
b) اکسیده شدن بخشی از صفحات منفی(که خارج الکترولیت قرار گرفته اند) به دلیل تماس با هوا
c) بالا رفتن احتمال انفجار باتری (به دلیل تغییر مقاومت برخی از سله ها در باتری واجبار عبور جریان مساوی از تمامی سله ها به ناچار ولتاژ بالاتری بر روی این سله ها قرار گرفته واین اور ولتاژ موجب افزایش تولید گازهای اکسیژن و هیدروژن از صفحات مثبت ومنفی ودر نتیجه افزایش احتمال انفجار باتری میگردد.2-بالا بودن سطح الکترولیت در خانه های باتری موجب:
a)نشت اسید به بیرون سله های باتری
b)ممانعت از خروج گاز از سله های باتری
c)کاهش فضای بالای الکترولیت و بالا رفتن در صد هیدروژن در این محیط و در نتیجه افزایش احتمال انفجار باتری
d)گرفتگی مسیر خروج گاز از سله های باتری به دلیل رسوب ذرات معلق در الکترولیت

3-استفاده از اب اسید به جای اب مقطرموجب:
a)افزایش سرعت خوردگی در صفحه مثبت
b)افزایش سرعت سولفاته شدن صفحات منفی ولجنی شدن سطح انان
c)کاهش عمر عایق بین صفحات در باتری
d)افزایش حجم صفحات مثبت ودر نهایت متورم شدن دسته صفحات

4-استفاده از اب مقطر غیر استاندارد :
a)ورود انواع ناخالصیها به سله های باتری
توضیح :ورود ناخالصیها به خصوص عنصر اهن ،موجب تسریع در تخلیه خود به خود باتریها همچنین کاهش راندمان باتریها میگردد .

5-عدم نظافت قطبها ی باتری :
موجب تسریع در خوردگی سر قطبهای باتری میگردد.

6- استفاده از وسایل پر مصرف در هنگام خاموش بودن خودرو
7-استفاده از وسایل برقی خودرو حین خاموش بودن موتور خودرو1-  خرابی دینام :موجب کمبود شارژ
8-تحت شارژ بودن دائم ( اور شارژ(    عملکرد نادرست سیستم برق خودرو
- افزایش دمای باتری
- کاهش حجم الکترولیت   2خرابی افتامات :موجب تخریب صفحات باتری و ریزش خمیر و تغییر رنگ الکترولیت میگردد
- خوردگی سریعتر صفحات

3-خرابی استارت:این امر موجب افزایش تعداد دفعات استارت شده خودرو شده و به دلیل انکه در هنگام جریان کشیدن با شدت زیاد سولفاتهای تشکیل شده روی سطح تشکیل میگردند در هنگام شارژ مجدد این سولفاتها به راحتی برگشت پذیر نبوده ولذا عمر باتری کاهش مییابند.

در ضمن تنها ماده مناسب برای جبران کاهش سطح الکترولیت باتری در زمان سرکشی های دوره ای به باتری ، صرفاً آب مقطر بوده و استفاده از آن موجب افزایش طول عمر باتری می گردد.
منظور از آب مقطر ، آب معدنی، آب جوشیده و یا آب لوله کشی شهری نبوده و منظور صرفاً آبی است که دارای هیچگونه املاحی نباشد

جهت نصب باتری بر روی خودرو باید به چه نکاتى توجه نمود؟

- آماده سازی باتری- دقت در نصب کابل ها- کنترل دانسیته و سطح الکترولیت
- نحوه جبران کاهش سطح الکترولیت

الف )آماده سازی باتری:
در صورتی که باتری خودرو از نوع شارژ خشک باشد تنها الکترولیت مناسب برای استفاده محلولی متشکل از 36 گرم اسید سولفوریک خالص و 63 گرم آب مقطر است .
پس از ریختن الکترولیت به داخل سله های باتری نو و گذشت زمانی در حدود 20 دقیقه ، باتری آماده انجام عمل استارت بر روی خودرو خواهـد بود و نیـازی به انجام شـارژ الکتـریکی اولیـه توسط خریـدار نمی باشد. (این زمان با توجه به زمان و شرایط نگهداری باتری بین 20 تا 60 دقیقه متغیر است.)

کابلهای متصل به باتری جریانهای قوی الکتریکی را از خود عبور می دهند .
از انجایی که قطبین باتری وکابلها به مرور در اثرتماس با اسید دچار خوردگی شده و مقاومت الکتریکی در آنها افزایش یافته و در نتیجه جریان عبوری در انان با مشکل مواجه میگردد.
لذا می بایست از صحت وضعیت کابلها و قطبین باتری اطمینان حاصل نمود.

1- تامین و انتقال نیرو به استارت و دستگاه ایجاد جرقه جهت روشن نمودن اتومبیل .

2- کمک در تامین انرژی الکتریکی لازمه خودرو در زمانی که نیازهای الکتریکی بیش از مقدار تولید شده توسط دینام باشد.

محمد لطفی بازدید : 168 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
ازمایش روی بدنه دینام

۱- ازمایش مدار باز قطب ها

توسط این ازمایش میتوان به عدم قطعی سیم بالشتک ها پی برد . که برای اینکار، یک سیم ازمایش را به F و سیم دیگر را به بدنه (یا به سر ازاد بالشتک ها ک به پایه ذغال مثبت بسته میشود) متصل کنید.

اگر عقربه اهم متر حرکت نمود و یا لامپ ازمایش روشن شد، سیم قطب ها متصل می باشد.
 
۲- ازمایش اتصال بدنه دینام

با بدنه شدن سیم بالشتک ها، نیروی مغناطیسی قطب ها کاهش می یابد ک باعث کاهش قدرت دینام نیز خواهد شد.برای این ازمایش، یک سر سیم ازمایش را به F و سر دیگر را به بدنه دینام اتصال دهید.( البته در دینام ااتصال بدنه داخلی باید اتصال بدنه را جدا کنید.) حرکت عقربه اهم متر ، دلیل بر وجود اتصال بدنه در  قطب ها می باشد.
 
۳- ازمایش اتصال بدنه شدن ترمینال های F و D

یک سر سیم ازمایش را یکبار به F و بار دیگر به D  و سر دیگر انرا به بدنه متصل کنید.( در صورت وجود اتصال بدنه داخلی در هنگام ازمایش، ترمینال F  بدنه را جدا نمایید.)  عدم حرکت عقربه ای اهم متر یا خاموش بودن لامپ، دلیل سالم بودن ترمینالهاست.

۴- ازمایش اتصال بدنه شدن پایه ذغال مثبت

باید پایه ذغال مثبت دینام نسبت به بدنه عایق باشد که برای تست و کنترل ان سیم ازمایش را روی پایه زغال و سیم دیگر را به بدنه تماس دهید. حرکت عقربه اهم متر یا روشن شدن لامپ ازمایش، دلیل بر نبودن عایق و اتصال بدنه داشتن می باشد.

محمد لطفی بازدید : 183 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
5 نشانه از خرابی دینام آلترناتور

 
همه چیز با چند مشکل کوچک شروع می‌شود: برای چند لحظه، چراغی روی داشبورد روشن می‌شود، ممکن است چراغ های جلو کم نور شوند و آمپرها بلرزند. شاید هم بوی بدی به مشام برسد و از زیر کاپوت صدای غرغر بشنوید. آیا موتور ایرادی پیدا کرده است؟ نه. به احتمال زیاد دینام دچار مشکل شده است و اگر به آن بی‌توجهی کنید، ممکن است باعث بروز مشکلاتی جدی بشود، از استارت نزدن گرفته تا از کار افتادن کامل خودرو. با این که دینام دستگاه نسبتاً ساده‌ای است و از چند بخش کوچک تشکیل شده است، ولی نقشی حیاتی ایفا می‌کند. داخل دینام، روتور درون یک میدان مغناطیسی می‌چرخد و جریان برق تولید می‌کند. این جریان برق به تجهیزاتی نظیر چراغ های جلو و تجهیزات برقی-هیدرولیکی و برف پاک‌کن منتقل می‌شود. دینام همچنین باتری را به طور کامل شارژ می‌کند و نیروی لازم برای روشن کردن خودرو را در اختیار آن می‌گذارد. از آن جایی که دینام به سیستم های دیگر خودرو متصل است و برای آن ها حیاتی است، هر مشکل مکانیکی که در خودرو پیش بیاید، می‌تواند بر عملکرد آن تأثیر بگذارد و باعث شود مشکلات دیگر هم خوب تشخیص داده نشوند. بنابراین، بهتر است به پنج نشانه از خرابی توجه کنید تا تشخیص مشکلات مربوط به دینام، کمی آسان‌تر بشود. ادامه مطلب را بخوانید تا ببیند به چه مواردی باید توجه کنید.


چراغ هشدار دهنده

روی صفحه کیلومتر بیشتر خودروهایی که در دهه اخیر ساخته شده‌اند، یک چراغ هشدار دهنده وجود دارد که روشن شدن آن نشان دهنده وجود مشکل در دینام است. در بسیاری از خودروها، این چراغ شبیه یک باتری است و عبارت "ALT" یا "GEN" را نشان می‌دهد که هر دو به معنای دینام است. بسیاری از افراد وقتی روشن شدن این چراغ را می‌بینند، فکر می‌کنند باتری مشکلی پیدا کرده است و رسیدگی به آن را به بعد موکول می‌کنند ولی دلیل واقعی روشن شدن چراغ این نیست. این چراغ به کامپیوتری متصل است که میزان ولتاژ خروجی از دینام را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خروجی از دینام از محدوده تعیین شده بالاتر یا پایین‌تر برود، چراغ روی داشبورد روشن می‌شود و هرگاه مقدار ولتاژ به محدود تعیین شده برگردد، چراغ خاموش می‌شود. وقتی خرابی دینام در مراحل اولیه باشد، چراغ چشمک‌زن است و چند ثانیه روشن و دوباره خاموش می‌شود. گاهی اوقات هم فقط وقتی که لوازم برقی مثل چراغ های جلو فعال می‌شوند، روشن می‌شود. گاهی اوقات هم وقتی برف‌پاک‌کن را روشن می‌کنید، چراغ روشن می‌شود. در این صورت می‌توانید برف‌پاک‌کن را خاموش کنید و به راه‌تان ادامه بدهید. شاید در نگاه اول، مشکلی جدی به نظر نرسد ولی چراغ هشدار دهنده دارد کارش را درست انجام می‌دهد. برق خروجی بیشتر دینام ها بین 13 تا 14.5 است و طوری طراحی شده‌اند که میزان برق خروجی را دائم در همین سطح نگه دارند. وقتی چراغ های جلو، برف‌پاک‌کن، رادیو ضبط، گرم‌کن صندلی و گرمکن شیشه عقب و سایر تجهیزاتی که برق بیشتری مصرف می‌کنند روشن باشند، دینام مجبور است بیشتر کار کند تا ولتاژ مورد نیاز این دستگاه ها را در اختیارشان بگذارد. اگر دینام با حداکثر توانش کار نکند یا ولتاژی بیش از حد از آن خواسته شود، ممکن است میزان ولتاژ از محدوده تعیین شده بالاتر یا پایین‌تر برود و منجر به روشن شدن چراغ بشود.


چراغ های کم نور

از آن جایی که دینام نیازهای برقی خودرو را تأمین می‌کند، وقتی کارایی آن پایین بیاید، دستگاه های برقی هم خوب کار نمی‌کنند. در این صورت ممکن است چراغ های جلو و چراغ های روی داشبورد، کم نور و یا به شدت پرنور بشوند. تجهیزات دیگر، مانند گرمکن صندلی ها و شیشه های برقی هم ممکن است خوب کار نکنند. برداشت درست راننده از این علامت ها به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل این است که آیا دینام هنوز برق تولید می‌کند و برق تولیدی در محدوده تعیین شده قرار دارد یا نه؟ عامل دیگر این است که خودرو چطور برنامه‌ریزی شده است. بیشتر خودروسازان به ترتیب اولویت، مواردی در برنامه هایشان تعریف کرده‌اند که هنگام بروز مشکل در دینام، هشدارهایی بدهند. این موارد بیشتر بر اساس ایمنی خودرو هستند. برای مثال، قبل از این که چراغ های جلو کم نور یا خاموش شوند، گرم‌کن صندلی و رادیو ضبط خاموش می‌شود. دلیل این کار این است که راننده باید بتواند در صورت بروز مشکل، خودرو را کنترل کند و آن را نگه دارد و در چنین مواقعی گرم‌کن صندلی یا رادیو ضبط اهمیت چندانی ندارد.


بینایی، شنوایی و بویایی

همه این حواس به کار گرفته می‌شوند تا توجه راننده جلب بشود. این هشدارها مثل چراغ هشدار دهنده واضح و آشکار نیستند ولی می‌توانند به راننده اخطار بدهند که برای دینام مشکلی پیش آمده است:

 

بینایی: بیشتر مکانیک ها می‌گویند وقتی مشتری هایشان با مشکلات مربوط به دینام مواجه می‌شوند، کاپوت را بالا می‌زنند تا ببینند آیا تسمه‌ای در رفته است، دسته موتور پاره شده یا قسمتی از موتور از کار افتاده است. خوردگی و پوسیدگی تسمه ها می‌تواند نشانه‌ای از بروز مشکل در آینده باشد. از طرفی، سفتی و شلی تسمه دینام باید مناسب باشد تا دینام درست کار بکند. سفت بودن بیش از حد هم مانند شل بودن می‌تواند نا مناسب باشد. چک کردن سفتی تسمه دینام می‌تواند نشان بدهد مشکلی وجود دارد یا خیر.

 

شنوایی: بیشتر راننده ها می‌گویند قبل از این که مشخص شود دینام مشکلی پیدا کرده است، صدای غرغر یا جیغ به گوش‌شان رسیده است. دینام به وسیله تسمه‌ای به حرکت در می‌آید که به فولی سر میل‌ لنگ متصل است. فولی دینام معمولاً دو یا سه برابر سریع‌تر از میل‌ لنگ می‌چرخد تا هنگامی که سرعت خودرو پایین است یا درجا کار می‌کند، نیرویی که دینام لازم دارد را در اختیارش بگذارد. خود فولی دینام نیز روی یک شفت قرار دارد که یاتاقان ها یا بوش هایی آن را نگه می‌دارند. اگر فولی دینام با تسمه تراز نباشد، یا بوش ها و یاتاقان ها فرسوده شده باشند، شنیدن جیغ و غرغر باعث می‌شود بفهمید مشکلی وجود دارد.

 

بویایی: بوی سیم یا لاستیک سوخته، اغلب مربوط به وجود مشکل در دینام می‌شود. اگر فولی دینام تراز نباشد و یا نتواند آزادانه بچرخد، تسمه اصطکاک بیشتری پیدا می‌کند و باعث می‌شود بوی لاستیک سوخته به مشام برسد. در صورتی که دینام بیش از حد داغ شده باشد بوی سیم سوخته استشمام می‌شود. بهتر است بدانید، دینام داغ ولتاژ برق بالاتری به طرف روتور و استاتور می‌فرستد.


خوابیدن باتری

اگر دینام مشکلی نداشته باشد، روشن نشدن خودرو علامتی است از این که مشکلی در سیستم استارت خودرو شما وجود دارد. وقتی سوئیچ را می‌چرخانید، صدای تلق تلق به گوش‌ می‌رسد ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بعد از مدتی، حتی همان صدا هم قطع می‌شود. معمولاً مسبب این مشکل، خوابیدن باتری است و اولین سوالی که به ذهن راننده می‌رسد این است: " چرا باتری خوابیده است؟ " وقتی دینام خوب کار نکند، باتری مجبور است به جای این که به عنوان یک انباره عمل کند، جریان برق بیشتری از دینام بیرون بکشد تا ضعف دینام را جبران کند. در این صورت حتی بهترین باتری هم در نهایت از کار خواهد افتاد و راننده بد شانس را میان راه خواهد گذاشت. باتری خودروها برای آن طراحی نشده‌اند که مدتی طولانی از برق‌شان استفاده شود. باتری برای این طراحی شده است تا برق لازم برای استارت زدن را در اختیار خودرو قرار بدهد و بقیه کار را به قسمت های دیگر بسپارد. تشخیص یک باتری خوابیده بسیار آسان‌تر از تشخیص دینام از کار افتاده است. خودرو را با هل دادن روشن کنید، سپس وایرهای باتری را بردارید. کمی صبر کنید. اگر دینام نتواند سیستم را شارژ کند، خودرو خیلی زود خاموش خواهد شد و مشخص خواهد شد مشکل از کجاست. اگر ماشین روشن بماند و درجا کار کند، پس به احتمال زیاد مشکل از باتری است. البته باید توجه داشته باشید باتری خوابیده باید برای مدتی طولانی زیر شارژ قرار بگیرد و دینام هر چقدر هم شدید کار کند نمی‌تواند آن را شارژ کند. باتری را می‌توان با استفاده از اهم متر تست کرد. بیشتر تعمیرگاه ها ابزارهایی برای تست کردن وضعیت و ظرفیت شارژ باتری ها دارند.


اتصالات شل یا قطع شده

در صورتی که اتصالات شل یا قطع شده باشند، باید همه موارد مربوط به دینام را چک کنید. ممکن است تسمه ها مشکلی نداشته باشند و هیچ مورد آشکار دیگری هم دیده نشود ولی باتری خوابیده باشد. در این صورت، دینام برق تولید می‌کند ولی برق تولید شده جایی نمی‌رود. جریان برقی که دینام تولید می‌کند توسط سیم هایی بلند و کوتاه منتقل می‌شود. هر مشکلی در رابطه با سیم ها یا اتصالات پیچ بیاید، می‌تواند جریان برق را کم یا به کلی قطع کند. در صورت وجود مشکل در سیم ها و اتصالات، گاهی اوقات چراغ ها پرنورتر می‌شوند چون دینام برق بیشتری تولید می‌کند تا بر مشکل غلبه کند. در این حالت، بوی سیم داغ شده هم استشمام می‌شود. اگر نقص در اتصالات ادامه پیدا کند، و مقاومت بالا برود، حرارت تولید می‌شود، درست همانطور که المنت برقی یک بخاری با ایجاد مقاومت در برابر جریان برق، حرارت تولید می‌کند. مشکل دیگری که ممکن است به وجود بیاید، در مورد دیود یکسو کننده دینام است. دینام، طی سه مرحله، جریان برق متناوب (AC) تولید می‌کند، ولی تجهیزات برقی خودرو با برق مستقیم (DC) کار می‌کنند. کار دیوید یکسو کننده این است که برق AC را به برق DC تبدیل کند. اگر این قسمت حیاتی درست کار نکند، برقی که دینام تولید می‌کند، نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.


سوال و جواب های فنی برای رفع عیب دینام آلترناتور اتومبیل : ۱) طرز کار دینام چگونه است؟

آرمیچر دینام بوسیله ی چرخیدن در حوزه مغناطیسی بالشتک ها، تولید برق می نماید که برق تولید شده به کلکتور منتقل شده و بوسیله زغال ها جمع آوری می گردد و بدین ترتیب برق تولید شده از دینام به قسمت لازم می رسد.


۲) کلکتور چیست؟

استوانه ای است که از تعدادی ورقه های نازک مسی تشکیل یافته و در بین آنها صفحات عایق از فیبر قرار گرفته است.


۳) کار بالشتک دینام چیست؟

ایجاد حوزه ی مغناطیسی در آرمیچر.


۴) علت سوختن بالشتک دینام چیست؟

در اثر اتصالی سیم های دینام و گرم شدن دینام، بالشتک ها می سوزند.گیر کردن آرمیچر به بدنه بالشتکچسبیدن پلاتین قطع و وصل در موقع خاموش بودن موتور


۵) علت سوختن دینام را شرح دهید؟

شارژ بیش از حدخرابی بوش بلبرینگچسبیدن پلاتین شارژ آفتامات در موقع روشن بودن موتورچسبیدن پلاتین قطع و وصل در موقع خاموش بودن موتورگیر کردن آرمیچر به بدنه پوستهاتصالی سیم های دینام


۶) علت کار نکردن دینام چیست؟

شل بودن تسمه پروانهکوتاه شدن زغالکثیف بودن کلکتورنامیزان بودن پلاتین آفتاماتخرابی بوش بلبرینگ


۷) علت باز شدن لحیم کلکتور چیست؟

در اثر شارژ بیش از حد، دینام گرم شده و لحیم سیم کلکتور باز می شود.


۸) آفتامات چیست؟

آفتامات یا رگلاتور کلید خودکاری است که بین جریان دینام و باتری قرار گرفته و تنظیم کننده یا ناظم برق است. زمانی که باتری نیاز به شارژ داشته باشد، برق دینام را به باتری می دهد ولی مانع برگشت برق از باتری به دینام می باشد.


۹) انواع دینام را شرح دهید؟

دینام دو زغاله و سه زغاله داریم. همچنین آفتامات نیز دو نوع سه قرقره ای و یک قرقره ای دارد. دینام دو زغاله با آفتامات سه قرقره ای و دینام سه زغاله با آفتامات یک قرقره کار می کند.
دینام دو زغاله بوسیله آفتامات شارژ را تنظیم می نماید در صورتی که در دینام سه زغاله تنظیم شارژ بوسیله زغال متحرک می باشد.


۱۰) در دینام دو زغاله قرقره های آفتامات چه عملی انجام می دهند؟

قرقره اول برای قطع و وصل جریان، قرقره دوم برای تنظیم آمپر و قرقره سوم برای تنظیم ولت می باشد.


۱۱) علت گریپاژ دینام چیست؟

شکستن بلبرینگ و بوششل شدن و باز شدن پیچ های بالشتک

محمد لطفی بازدید : 160 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
مدار چراغ روغن
هنگامی که سوییچ را باز میکنیم برق از IGN سوییچ وارد چراغ روغن شده و پس از ان وارد فشنگی میشود یه علت انکه فنر به پولکی فشار می اورد و به بدنه چسبیده است در نتیجه چراغ روغن روشن میشود . هنگامی که ماشین روشن شد روغن از سوراخذوسط فشنگی روغن وارد شده و باعث میشود پولکی از بدنه جدا شود و چراغ خاموش میشود لامپ چراغ روغن بین ۳ الی ۵ وات میباشد و زرد قرمز است.

 

عیب یابی چراغ روغن

اگر سوییچ را باز کنیم و چراغ روشن نشود :

۱- چراغ روغن سوخته .

۲- سیم یا برق قطع است .

۳- فشنگی خراب است.

اگر خودرو روشن شود و چراغ خاموش نشود احتمالی عبارتند از:

۱- سیم بین فشنگی و لامپ بدنه شده

۲- فشنگی خراب است.

۳- فشار روغن مناسب نیست.

برای ازمایش کافی است فیش را از فشنگی بیرون بیاوریم اگر لامپ خاموش شد فشنگی خراب است و یا کیفیت روغن مناسب نیست ولی اگر خاموش نشد سیم بین فشنگی و لامپ اتصالی دارد.


محمد لطفی بازدید : 164 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
عیب یابی دینام ۴

ازمایش اتصال کوتاه ارمیچر

این اتصال کوتاه، در اثر گرمای زیاد ارمیچر و سوخت عایق سیم ها و به هم اتصال کردن سیم های یک کلاف ایجاد میشود که باعث میشود ولتاژ ایجاد شده بصورت جریان در بین کلاف ها مصرف شده و جریان خروجی کاهش می یابد.

برای این ازمایش، ارمیچر را روی دستگاه تست ارمیچر"گرولر" قرار دهید و بعد از روشن کردن دستگاه، با یک دست، ارمیچر را روی قسمت V شکل حرکت داده و با دست دیگر، تیغ اره ای را روی شیارها بگیرید. در روی هر شیاری که تیغ اره ارتعاش نماید، در ان شیار اتصال کوتاه وجود دارد که در نتیجه ارمیچر معیوب است و باید تعویض شود.


محمد لطفی بازدید : 118 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
رله دوبل

این قطعه از اجزا مهم در خودرو به شمار میرود که در صورت معیوب شدن و از کار افتادن ، در حالت سوییچ باز چراغ چک روشن نخواهد شد. وظیفه ان انتقال برق به قطعات مختلف خودرو میباشد.
 

عملکرد رله دوبل در حالت های مختلف سوییچ:

الف) حالت بسته

در این حالت برق با ولتاژ ۱۲ ولت برای نگهداری حافظه ECU فرستاده میشود.

 

ب) حالت باز

برق ۱۲ ولت را به مرکز مدیریت،پمپ پنزین، کویل دوبل ، المنت دریچه گاز،  انژکتورها، گرمکن دریچه گاز ، شیر برقی کنیستر ارسال میکند . این کار به مدت ۳ تا ۵ ثانیه انجام میشود.

 

ج) حالت موتور روشن

ولتاژ ۱۲ ولتی به تمامی اجزا قبل و سنسور سرعت ارسال مینماید.

محمد لطفی بازدید : 150 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)

رگلاتور فشار سوخت ( Fuel Pressure Regulator)


مقدار سوخت مصرفی در سیستم سوخت رسانی انژکتوری با دو عامل رابطه مستقیم دارد : اول زمان باز بودن انژکتورها در لحظه مناسب  که توسط ECU  تنظیم میشود و دوم مقدار سوخت پشت در انژکتورها ( ریل سوخت) که توسط رگلاتور سوخت کنترل میشود . این قطعه معمولا در انتهای ریل سوخت یا ابتدای مسیر سوخت رسانی و بعد از پمپ سوخت  قرار گرفته  و تنظیم فشار ریل یا مسیر را که در خودروهای مختلف بین ۲/۵ تا ۳/۵ بار است برعهده دارد .  در بیشتر رگلاتورهایی که در انتهای ریل سوخت قرار دارند از یک ارتباط با خلا ، منیفولد نیز استفاده گردیده  تا فشار مورد نیاز در ریل متناسب  با حالات مختلف موتور  تنظیم شود .

افزایش فشار مسیر  یر مکانیزم فنر و دیافگرام غلبه کرده و انها را از جای خود بلند نموده درنتیجه مسیر برگشت سوخت به باک ازاد میگردد  که باعث کاهش فشار در ریل سوخت میشود.


محمد لطفی بازدید : 97 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)

سنسور موقعیت میل سوپاپ ( Camshaft Position Sensor) یا CPS


این سنسور در انتهای میل سوپاپ قرار گزفته است و با اثر هال کار میکند. به این ترتیب که با گردش میل سوپاپ توسط میل لنگ  موقعیت قرار گیری انرا  به ECU گزارش میکند. ECU با اطلاعات گرفته شده از این سنسور  موقعیت سوپاپهای سیلندر یک و سپس بقیه سیلندرها را بدست می اورد تا لحظه مناسب تزریق سوخت را محاسبه کند. این سنسور معمولا در موتورهایی مورد استفاده قرار میگیرد که مجهز به سیستم سوخت رسانی انژکتوری ترتیبی یا  همان Sequential  می باشد. همانطور که قبلا گفته شد در این سیستم انژکتور در دو دور گردش میل لنگ ( یک سیکل کامل)  تنها یکبار برای هر سیلندر پاشش میکند و به همین دلیل تشخیص صحیح و دقیق موقعیت قرار گیری سوپاپها  در این سیستم دارای اهمیت ویژه ای مییاشد.


محمد لطفی بازدید : 133 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)

سنسور دمای مایع خنک کننده موتور CTS )یا( WTSاین سنسور در تماس مستقیم با مایع خنک کاری موتور بوده و معمولا در نزدیکی خروجی مایع از  موتور به سمت رادیاتور قرار میگیرد. در داخل این سنسور نیز  یک مقاومت NTC قرار گرفته است که با افزایش دما مقاومت ان کاهش میابد و لتاژ متفاوتی با ولتاژ  با ولتاژ دریافتی به ECU ارسال میکند. رابطه بین  ولتاژ و درجه حرارت در حافظه ECU  و در جدولی نگهداری میشود . این جدول به ازای هرمقدار ولتاژ ، درجه حرارت متناسبی با ان تعیین میکند  تا ECU با توجه به اطلاعات دریافتی موارد زیر را انجام دهد:

۱- سوخت مورد نیاز  در لحظه استارت و ساسات موتور را  فراهم میکند.

۲- دور ارام موتور را تنظیم میکند.

۳- با بالا رفتن دمای موتور، دور ارام را کاهش میدهد تا به حد نرمال برسد.


نکته : در بعضی از خودروها دو یا سه عدد از این سنسور قرار گرفته ( سمند و ۴۰۵ سه عدد یا پراید ۲ عدد و ۲۰۶ یک عدد)که هر کدام جداگانه اطلاعات دمای مایع خنک کاری موتور را به ECU و  واحد کنترل فن ها و  نمایش دهنده ی امپرها برای اطلاع راننده  می فرستد.


عیوب ناشی از خرابی این سنسور

۱- دیر فعال شدن یا فعال نشدن فن خنک کاری موتور  و در نتیجه جوش اوردن ان

۲- بی علت فعال کردن فن

۳- افزایش مصرف سوخت

۴- بد استارت خوردن در روزهای سرد

نکته: اگر خودرو در روزهای سرد روشن نشد و این سنسور سالم بود باید سراغ استپر موتور رفت.
محمد لطفی بازدید : 190 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
عیب یابی دینام

ازمایش اتصال بدنه ارمیچر

سیم های ازمایش را به بدنه و کلکتور اتصال دهید و به حرکت عقربه ای اهم متر دقت نمایید، در صورتی که ارمیچر اتصال بدنه شده باشد، عقربه حرکت نموده یا لامپ ازمایش روشن میشود که مبین خراب بودنارمیچر است.


محمد لطفی بازدید : 126 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
سنسور استپر موتور

محل قرار گیری

این سنسور روی هوزینگ دریچه گاز که بر روی منیفولد هوا نصب میشود ، قرار میگیرد. که به رنگ سیاه و شکلی استوانه ای مانند میباشد.

 

وظایف استپر موتور

۱- روشن نگه داشتن موتور در دور ارام و تنظیم قدرت موتور در دور ارام هنگامی که از وسایل جانبی مانند کولر و... استفاده میشود.

۲- کار ساسات را انجام میدهد. بدین صورت که با کاهش مقدار هوای ورودی باعث میشود تا غلظت سوخت بالاتر رود که در نتیجه ان موتور  در هوای سرد به راحتی روشن شود.

۳-ضربه های ناشی از احتراق ناقص سوخت که توسط ناک سنسور تشخیص داده شده را بهبود میبخشد . این کار بوسلیه تغییر موقعیت ژیگلور استپر صورت میگیرد.

 

عیوب ناشی از بدکار کردن یا خرابی سنسور استپر موتور

۱- مصرف زیاد خودرو و بدکار کردن در دور ارام بخاطر کثیفی و جرم گرفتگی

۲- گیر کردن شافت ان باعث روشن نشدن خودرو و یا خاموش شدن در دور ارام میشود.

۳-در سرعت های زیاد با برداشتن پا از روی پدال گاز خودرو کپ میکند.

۴-در زمان کولر گرفتن یا بار اضافی موتور دچار لرزش شده و ممکن است خاموش شود.

۵-نوسان شدید دور موتور در دور ارام

۶- ریتایمینگ نبودن باعث زیاد گاز خوردن در دور ارام میشود.

 

رفع عیب این سنسور

۱- تمیز کردن قسمت فلزی استپر موتور

۲-تعویض

 

نکته: برای تمیز کردن استپر موتور هیچگاه از بنزین استفاده نکنید بلکه بوسیله اسپری خشک و یا استون توسط یک پارچه تمیز نمایید.

نکته۲: قبل از بیرون اوردن استپر ، سوییچ را کلا قطع کنید

نکته ۳: ریست کردن حافظه ECU  با جدا کردن کابل منفی باطری و از بین خطای استپر با دستگاه دیاگ

محمد لطفی بازدید : 160 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
وظیفه قطعات موجود در افتامات ترانزیستوری
۱- دیود D2 : این دیود، کنترل کننده اصلی ولتاژ افتامات است و در حد معینی در جهت مخالف هادی میشود.

۲- دیود D3: از برگشت جریان خود القا یی میدان به مدار داخلی افتامات جلوگیری میکند.

۳- دیود D4: ولتاژ خود القایی بدنه را به مدار قطبها برمیگرداند.

۴- مقاومت R2: از اتلاف جریان امیتر کلکتور ترانزیستور TR2 جلوگیری میکند.

۵- خازن C1: ولتاژ خود القای موثر بر مقاومت های R3, R4 و R5 را را کاهش میدهد.

۶- مقاومت متغیر R6:  توسط پیچ روی این مقاومت می توان ولتاژ افتامات را تنظیم نمود.
محمد لطفی بازدید : 92 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)

سنسور دور موتور TDC )یا ESS یا( RPM


محل قرار گیری

این سنسور  مقابل  فلایویل ( چرخ دنده مختص به سنسور که در پشت و اتصال به چرخ دنده درگیر  شونده با استارتر واقع شده است.) واقع شده و فاصله ان تا دنده فلاویل حدود ۰/۵ mm  است. و غیر قابل تنظیم .  این سنسور از یک اهن ربا و یک هسته اهنی نرم که توسط یک سیم پیچ احاطه شده است. دارای سه سوکت پایه به رنگ قهوه ای می باشد و دسته سیم ان از سه سیم مجزا تشکیل شده است:

۱- پایه یک ارسال سیگنال

۲- پایه دو اتصال بدنه

۳- پایه سه اتصال به غلاف شیلد یا پارازیت گیر

نکته: در خودروهای کاربراتوری از یک قطعه که دارای دو عدد سیم بود که یکی از سیم ها به IGN سوییچ و دیگری به پایه منفی کویل متصل میشد استفاده میشد.

 

وظایف سنسور دور موتور 

۱- تنظیم دور ارام

۲- اعلام نقطه مرگ بالا در زمان قرار گیری در مقابل دو دندانه حذف شده فلایویل

۳- تشخیص دور موتور

۴- اعلام اوانس استاتیکی ( جرقه)

عیوب ناشی از سنسور دور موتور

۱- بالا و پایین رفتن دور موتور در اثر  کثیفی قسمت رسانا

۲- روشن نشدن خودرو در صورت تغییر فاصله نوک سنسور با فلایویل یا شل شدن پیچ ان

۳- تغییر دور ارام یا کات اف (Cut Off) مثلا از ۵۵۰۰ به ۴۸۰۰

۴- روشن نشدن خودرو در نوع ساژم

۵- بدکار کردن موتور در دور ارام

۶- کپ کردن بی موقع مثلا در دور ۳۵۰۰ و شلاق خوردن خودرو

رفع عیب این سنسور

۱- تمیز کردن نوک ان از گرد و غبار و روغن و دوده و...

۲- تنظیم پیچ و فاصله با فلایویل

۳- تعویض ان

تست اهمی این سنسور: این سنسور باید مقاومتی بین ۳۰۰ تا ۴۸۰ اهم داشته باشد. در خودرو های مختلف متفاوت است. پراید حداکثر  ۴۲۰ ، پژو ۲۰۶ حداکثر ۴۰۰ و  زانتیا و سمند و... حداکثر ۴۰۰ اهم

نکته: کثیفی این سنسور باعث افزایش مصرف سوخت میشود.


محمد لطفی بازدید : 101 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
باطری های قلیایی
گفتیم که باطری های سرب- اسیدی در وضعیت خوب، نیاز به مراقبت های زیادی دارند و اگر بخواهیم از باطری مذکور به مدت طولانی استفاده ننماییم ، انها مناسب نیستند. ولی باطری های قلیایی برخلاف اسیدی، نیاز به حداقل نگهداری و مراقبت دارند و در برابر شارژ و دشارژ بیش از حد ، مقاوم می باشند.

البته این نوع باطری دارای معایبی نیز هستند :

۱- گرانی قیمت

۲- حجیم بودن

۳- دارای چگالی انرژی پایین می باشند

 

باطری های قلیای خود دو نوعند:

۱- نیکل  - کادمیمی

۲- نیکل- اهنی

از نوع اول بیشتر در خودرو هاستفاده میشود که در عمل ، ترکیبی از اجزا دو باطری میباشند:

صفحه مثبت= هیدروکسید نیکلNiooH

صفحه منفی= کادمیم CD

الکترولیت= هیدروکسید پتاسیم KoH

در این نوع باطری ها، عمل پر شدن کامل باطری شامل حرکت اکسیژن از صفحه منفی به طرف صفحه مثبت و عمل خالی شدن ان شامل حرکت اکسیژن در جهت عکس میباشد.

2NiooH+Cd+2(H2o)→2Ni(oh)2+Cdo2

نکته۱: در حین انجام واکنش در این نوع باطری ، الکترولیت تغییر نمیکند لذا توسط چگالی سنج( هیدرومتر) نمیتوان وضعیت شارژ باطری را مشخص کرد.

نکته۲: این باطریها بیش از حد پر نمیشوند زیرا هنگامی که همه اکسید کادمیم به کادمیم تبدیل شد، دیگر واکنش صورت نمیگیرد.

نکته۳: ولتاژ هر خانه کاملا شارژ این نوع باطری ۱/۴ ولت است.


محمد لطفی بازدید : 121 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
قسمت های مختلف دستگاه جرقه زنی خودرو ( مدار اولیه(
مدار اولیه ( فشار ضعیف) LOW VOLTAGE

۱- قطب مثبت باطری

۲- امپرمتر

۳- ورودی سوییچ( این ورودی با علایم : B , AM , SW ,1 ,30 مشخص میشود)

۴- خروجی سوییچ( ترمینال جرقه) ( این خروجی با علایم: IG , 2 , 15 مشخص میشود)

۵- ورودی کویل ( این ورودی با علایم : + , 15 , Sw , Coil مشخص میشود)

۶- خروجی کویل ( این خروجی با علایم : - , 1, CB, DIS مشخص میشود )

۷- سیم ولتاژ ضعیف دلکو

۸- داخل دلکو به پلاتین متحرک و خازن

۹- پلاتین ثابت و بدنه دلکو

۱۰- منفی باتری

محمد لطفی بازدید : 125 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)

روش اندازه گیری افت ولتاژ در کویل
افت ولتاژ مجاز در کویل ۰/۵  ولت است که برای اندازه گیری و کنترل ان باید به شرح زیر عمل کرد:

یک ولت متر( تا رنج ۱۵ ولت درجه بندی شده باشد) را یکبار بین دو سر باطری قرار داده و در حالیکه هیچ مصرف کننده ای از باطری تغذیه نمیکند، ولتاژ باتری را اندازه گیری کنید. بار دوم ، ولتمتر را بین ورودی کویل و بدنه ببندید و خروجی کویل را به یک سیم فیوز دار ۷/۵ امپری بدنه نمایید . اختلاف دو ولتاژ اندازه گیری شده، نباید از ۰/۵ ولت تجاوز کند. که در صورت بیشتر شدن از این مقدار ممکن است یکی از موارد زیر رخ داده باشد که باید برطرف شود:

۱- شل بودن یا بریدگی سیم ها و بست ها

۲- شل یا کثیف بودن بست های باطری


محمد لطفی بازدید : 65 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
کویل
ترمینال مثبت

ترمینال منفی

ترمینال فشار قوی

هسته ورقه ورقه ای کویل

 

.....

کویل ساژم

پایانه های فشار قوی کویل ساژم

کنکتور فشار ضعیف ضعیف کویل ساژم


محمد لطفی بازدید : 170 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
برای این مدار، جریان مورد نیاز قبل از سوییچ گرفته میشود تا در هنگام بسته بودن درهای خودرو بتوان چراغ های کوچک را برای علامت دادن روشن نمود.

 

نکته ۱: اغلب برای مدار نور افکن ها از وسایل همچون فیوز - رله خودکار برای جلوگیری از خطر اتصال کوتاه استفاده می شود.

نکته ۲: مصرف لامپهای روشنایی متفاوت است ولی مبنا را نورافکن انتخاب نموده که از سیم های قطورتر برای ان استفاده میشود.(سیم نمره ۲ و برای دیگر انشعابات از سیم ۱/۵ میلی متر) البته تغییر ضخامت سیم های نورافکن باعث کوتاه شدن عمر لامپ های ان میشود.

 

مشخصات:

۱- لامپ اخطار نوربالا

۲ و ۳- لامپ های نور بالا چپ و راست

۴ و۵- لامپهای نور پایین چپ و راست

۶ و۷- لامپهای نور کوچک چپ و راست

۸ و۹- لامپ های قرمز عقب

۱۰- لامپ نمره

۱۱و۱۲ و۱۳- چراغ نشان دهنده ها

۱۴- کلید روشنایی

۱۵- کلید تعویض نور( پایین)

۱۶- کلید چراغ چشمک زن

۱۷- رابط برق مستقیم

۱۸- رله استارتر

۱۹- سوییچ موتور

۲۰- لامپ های ترمز

۲۱- کلید چراغ ترمز روی پمپ اصلی

۲۲- چراغ اطاق خودرو

۲۳- کلید لای در چپ و راست

 

رنگ سیم ها:

R : قرمز 

Y: زرد

G: سبز

U : ابی

N:قهوه ای

P:زرشکی

W:سفید

B:سیاه

L:روشن

UW:سفید و ابی

UR:ابی و قرمز

RB:قرمز و سیاه

RW: قرمز و سفید

RP: قرمز و زرشکی

R : قرمز


محمد لطفی بازدید : 182 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
جریان مدار فندک قبل از امپرمتر گرفته میشود و به علت اینکه مصرف کننده پرقدرتی می باشد، اغلب در مدار ان از یک کلید حفاظتی مانند فیوز استافده میشود.

فندک شامل یک سیم حرارتی و یک کلید فشاری میباشد که با فشار دادن ان بدنه منفی مدار کامل میشود و با گرم شدن سیم حرارتی که از نوع بی متالی است ، خودبخود فنر ان ازاد شده و بدنه قطع میشود که در نتیجه فندک میپرد.محمد لطفی بازدید : 183 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
اکثر سوییچها دارای ۴ ترمینال می باشد که عبارتند از:

۱- ترمینال برق باتری که با علایم B یا AM یا SW یا ۳۰ و ۱ مشخص میگردد، برق باتری را دریافت میکند و در همه حالتهای سوییچ برق دارد. برق این ترمینال از طریق اتصال کابل باطری که به سلونویید استارتر  توسط یک رشته سیم وصل میشود تامین میگردد.

۲- ترمینال ACC که با علایم ACCیا R مشخص میگردد با گردش سوییچ در مرحله اول برق ترمینال ACC به ترمینال برق باتری متصل شده و برق جهت لوازم برقی مثل رادیو ،فندک و ... ارسال میگردد.

۳-ترمینال IGN  که با علایم IGیا ۱۵ یا ۲ مشخص میگردد با حرکت سوییچ در مرحله دوم برق باتری را به مدار اولیه سیستم جرقه و به کلیه قسمت های دیگر برقی خودرو می رساند و ضمنا در این مرحله چراغهای هشدار پانل کیلومتر روشن میشود.

۴- ترمینال اخری که حالت فنری برای سوییچ دارد با رها کردن کلید سوییچ در موقعیت IGN قرار میگیرد ترمینال ST یا استارت یا ۵۰ میباشد . این ترمینال توسط یک رشته سیم به سولونویید استارتر متصل است و برق بوبینهای انرا تامین میکند.

نکته: بعضی از سوییچ ها دارای ترمینالهای بیشتری می باشند که در این سوییچ ها ترمینال BAT  و ST بیشتری دارد و در بعضی دیگر ترمینال IGN به دو ترمینال IG1 و IG2  تقسیم شده است.

نکته ۲: ترمینال ACC در هنگام استارت برق ندارد.

یکی از متداولترین عیوب سوییچ الکتریکی قطع داخلی ارتباط بین ترمینالهای ان است . بنابراین با استفاده از یک اهم متر و یا یک لامپ ازمایش میتوان صحت پایه ها و یا عدم قطع ارتباط داخلی ترمینالهای انرا به ترتیب زیر ازمایش کرد:

۱- یک سر سیم لامپ ازمایش را به ترمینال ورودی سوییچ  و سر دیگر سیم را به بدنه متصل کنید . از روشن شدن لامپ یا رسیدن جریان به ترمینال ورودی سوییچ اطمینان حاصل نمایید.

۲- کلید سوییچ را در حالت ACC قرار داده اتصالات دو سر سیم لامپ را یکی به ترمینالهای ACC و دیگری را به بدنه برقرار کنید. روشن شدن لامپ نشان دهنده سالم بودن ترمینال مورد نظر است.

۳- ازمایش فوق را برای ترمینالهای IGN و ST تکرار کنید.


محمد لطفی بازدید : 98 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
مدار برف پاک کن
۱- باطری

۲- رله استارتر

۳- سوییچ

۴- رابط

۵- فیوز

۶- کلید برف پاک کن

۷- موتور برف پاک کن

۸- سیم برف پاک کن دو سرعته

رنگ سیم ها

N-قهوه ای

W-سفید

G-سبز

B-سیاه

NLG-قهوه ای و سبز روشنRLG-قرمز و سبز روشن

ULG-ابی و سبز روشن
محمد لطفی بازدید : 118 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
اجزاء آلترناتور

الف – روتور : روتور مجموعه ای است که وظیفه تولید حوزه مغناطیسی را در الترناتور به عهده دارد روتور از یک محور تشکیل شده که جلوی ان دارای رزوه برای بستن مهره نگهدارنده پولی است درقسمت وسط روتور یک سیم پیچ روی محور به صورت پرس قرار گرفته است این سیم پیچ روی یک حلقه پلاستیکی پیچیده شده تا از اتصال ان با بدنه جلوگیری شود روی این سیم پیچ چنگکهای فلزی از دو طرف قرار می گیرد این چنگکها نیز روی محور قرار گرفته اند دو سر پیچ به دو حلقه مسی که در انتهای محور قرار دارد وصل می شوند (کلکتورها )

 

انتهای محور و پشت کلکتورها یک بولبرینگ به صورت پرسی سوار شده که این بولبرینگ درون محل خود داخل پوسته عقب قرار می گیرد

 

اگر به دو سر سیم پیچ روتور جریان برق متصل کنیم چنگکها اهن ربا می شوند چون لبه این چنگکها بر عکس یکدیگر نسبت به سیم پیچ قرار گرفته اند در نتیجه هر دو لبه کناری یکی در میان قطبهای N,S می شوند وبین انها میدان مغناطیسی ایجاد می شود

 

در قسمت جلوی محور یک پولی توسط یک خار با ان درگیر می شود دور این پولی تسمه قرار می گیرد که نیروی میل لنگ توسط این تسمه به محور دینام منتقل شده و باعث گردش ان می شود.

 

ب- استاتور : استاتور مجموعه سیم پیچی می باشد که در اثر برخورد حوزه با ان جریان الکتریسته بوجود می اورد این سیم پیچها باید دور روتور قرار گیرند تا داخل حوزه مغناطیسی باشند و با چرخش حوزه دوار الکترونها در این سیم پیچها حرکت کنند استاتور دارای یک بدنه فلزی می باشند که داخل این بدنه فلزی شیارهای وجود دارد سیم پیچها داخل این شیارها پیچیده می شود چون در اثر کار کردن و گرمای حاصل از موتور بدنه ان داغ می شود بدنه استاتور از ورقهای نازک که به یکدیگر پرس شده اند ساخته می شود داخل شیارهای استاتور ورقه های عایق قرار گرفته است تا از اتصالی سیم پیچ با بدنه استاتور جلوگیری شود.

 

اگر یک سیم را داخل شیارهای استاتور بپیچیم و دو سر ان را خارج کنیم فقط یک سر جریان تولیدمی کند به این استاتور اصطلاحا استاتور تک فاز می گویند.

 

در ضی از دینامها برای تولید جریان بالاتر از سه سیم استفاده می کنند در این حالت سه سیم با زاویه معینی نسبت به یکدیگ داخل بدنه استاتور پیچیده می شوند اصطلاحا به این نوع استاتور سه فاز گفته میشود در استاتور سه فاز سه سر خروجی خواهیم داشت در نتیجه بازدهی دینام بالا می رود.

 

ج – دیود ها :الترناتور مولد جریان متناوب می باشد جریان متناوب به جریانی گفته می شود که مسیر حرکت الکترونها در هادی دائما تغییر می کند اگر چنین حالتی باشد دیگر قطب منفی و مثبت در این هادی مفهومی نخواهد داشت.

 

بوسیله این جریان نمیتوان باطری را شارژ کرد زیرا الکترونهائی که به سوی باطری سرازیر می شود با عوض شدن مسیر جریان دوباره از ان خارج می گردند بنابراین باطری همیشه با جریان مستقیم شارژ می شود یعنی جریانی که الکترونها از یک سمت حرکت داشته باشند.

 

چون جریان خروجی الترناتور متناوب است با این جریان نمیتوان باطری را شارژ کرد به همین خاطر در سر راه خروجی الترناتور از دیود استفاده می کنند دیود قطعه ای الکترونیکی است که فقط جریان را از یک سمت از خود عبور می دهد و به این ترتیب جریان متناوب را بهمستقیم تبدیل می کند.

 

د- پوسته دینام های الترناتور الترناتور از دو پوسته جدا از هم تشکیل شده است که معمولا از جنس الومینیوم می باشند بدنه فلزی استاتور مابین این دو پوسته قرار می گیرد و توسط چند پیچ دو پوسته روی یکدیگر محکم می گردد دو عدد بولبرینگ برای گردش محور روتور درون این دو پوسته وجود دارد یک بولبرینگ در پوسته جلوئی وجود دارد و یک بولبرینگ روی محور روتور که در پوسته عقب ان قرار می گیرد.

 

و- پولی و پنکه : مانند دینامهای جریان مستقیم قسمتی از محور روتور از پوسته جلوئی الترناتور بیرون است روی این قسمت یک پولی و پنکه قرار دارد که هر دو انها توسط یک خار به محور روتور متصل می شوند جلوی انها یک مهره بسته می شود و تسمه روی این پولی قرار گرفته که با گردش تسمه پولی گردش کرده و باعث حرکت روتور می شود همراه پولی پنکه هم گردش کرده و هوا را از جلو وارد الترناتور و از عقب ان خارج می کند تا باعث خنک شدن قطعات الترناتور گردد در بعضی از الترناتور ها پنکه در قسمت داخل الترناتور و پشت روتور قرار دارد.

 

ه – جازغالی و زغالها : در دینامهای جریان مستقیم برق خروجی دینامها از زغالها عبور می کرد چون جریان زیادی از انها عبور می کرد معمولا زغال انها بزرگ بود ولی در الترناتور جریان زیادی از زغالها نمی گذرد و به همین خاطر زغالها زیاد بزرگ نیستند این زغالها در یک جا زغالی پلاستیکی قرار می گیرند.

 

زغالها روی کلکتور انتهای روتور قرار می گیرند پشت این زغالها یک فنر کوچک وجود دارد که همیشه زغالها را بر روی کلکتور می فشارد در بعضی از الترناتورها که افتامات انها ترانزیستوری می باشد مجموعه افتامات و جا زغالی روی یکدیگر نصب می شوند.

محمد لطفی بازدید : 125 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)

رله خودکار قطع و وصل( افتامات(


وظیفه این رله ، تنظیم مقدار شارژ باطری ( هنگامی که ولتاژ دینام بیشتر از باطری است) و قطع مدار بین باطری و دینام ( هنگامی که ولتاژ دینام کمتر از باطریست) می باشد. 

ساختمان رله قطع و وصل

این رله از یک هسته اهنی، یک جفت پلاتین، دو نوع سیم پیچ و یک مقاومت تشکیل شده است که یکی از این سیم پیچ های هسته ضخیم تر و به صورت سری و سیم پیچ دیگر، بصورت موازی در مدار قرار می گیرد.

البته جهت پیچش هردو سیم پیچ روی هسته یکی می باشد.

 
- طرز کار رله قطع وصل

الف- هنگامی که ولتاژ دینام از حد معینی تجاوزکند- حد بسته شدن پلاتین های رله و ارسال جریان برای شارژ کردن باطری- جریان به سیم پیچ های رله اثر میگذارد و به علت یکسان بودن بودن جهت پیچش هردو سیم پیچ نسبت به جریانی که از دینام وارد میشود، دو قطب N1S1 و N2S2 بوجود می ایند که باعث جمع شدن میدان ها و ایجاد حوزه مغناطیسی قوی میشود که بر نیروی فنر پلاتین ها غلبه کرده که باعث جذب پلاتین متحرک میشود و در نتیجه جریان شارژ برقرار میشود.

ب- هنگامی که ولتاژ دینام از اندازه معینی کمتر شود- حد باز شدن پلاتین های رله- جریان از طرف باتری به افتامات و نیز دینام انتقال میابد.

جریان ارسال شده از طرف باطری به سیم پیچ های رله قطع و وصل میرسد که در سیم پیچ ضخیم ، مخالف جریان شارژ و در سیم پیچ نازک ، موافق جریان شارژ میباشد. لذا دو حوزه مغناطیسی خلاف یکدیگر در هسته تولید میشود که اثر یکدیگر را خنثی میکنند که در نتیجه نیروی فنر، پلاتین متحرک را از پلاتین ثابت جدا کرده و جریان باتری به طرف دینام قطع میشود.


محمد لطفی بازدید : 115 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)

رله جریان ( افتامات(


در دینام های ۱۲ ولتی  که قدرت خروجی مولد بیشتر از ۲۰۰ w است ( برای جلوگیری از  سوختن  ارمیچر در اثر بالا رفتن جریان مصرفی) از رله دیگری به نام رله جریان استفاده میشود .

وظیفه رله جریان، کنترل کردن مقدار جریان خروجی تا مقداری که احتمال  خطر سوختن برای سیم پیچ های ان وجود نداشته باشد، است.

رله جریان همانند رله ولتاژ دارای پلاتین ، مقاومت و هسته است. و تنها تفاوت ان با رله ولتاژ در نوع سیم پیچی هسته ان است بطوریکه سیم هسته ضخیم بوده بصورت سری در مدار قرار میگیرد تا اینکه هرجریانی که از دینام برای شارژ باطری و مصارف دیگر گرفته از ان عبور نموده و قابل کنترل شود.

هنگامی که جریان مصرفی  بیش از حد لازم باشد، هسته نیزوی کششی زیادی بوجود می اورد که باعث جذب پلاتین متحرک شده که در نتیجه جریان مصرفی بالشتک ها از طریق مقاومت بدنه شده و ولتاژ خروجی به علت افزایش جریان افت می نماید.

نکته: رله جریان از نوع رله مرتعشی است و انقدر نوسان میکند تا جریان در حد لازم تثبیت شود.

- طریقه تنظیم رله جریان

تنظیم این رله باید زیر بار صورت گیرد و بترتیب زیر عمل میکنید:

۱- در هنگام تنظیم رله جریان افتامات، ولتاژ خروجی به حداکثر میرسد که برای جلوگیری از باز شدن پلاتین ها میتوان با یک گیره، پلاتین های  رله ولتاژ را به یکدیگر وصل نمود.

۲- سیم B افتامات را باز نموده و امپرمتری ( بین صفر تا ۴۰ امپری) بین ترمینال B و سیم جدا شده قرار دهید.

۳- موتور را روشن نموده و دور انرا به ارامی تا ۴۰۰۰ دور برسانید و در این حال تمام مصرف کننده ها را روشن نموده و به امپر توجه کنید.

۴- اگر جریان مصرفی از ۲۲A بیشتر شود، کشش فنر پلاتین را کمی کاهش و اگر به ۲۲A نرسد، کشش فنر را افزایش دهید.

نکته: حداکثر جریان مصرفی کل مصرف کننده های پیکان ، نباید از ۲۲A بیشتر شود.


محمد لطفی بازدید : 130 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
مدار چراغ های بزرگ جلو خودرو
لامپ چراغ جلو دارای سه عدد پایه است . اگر پایه های چراغ را روبه بالا بگیریم بطوریکه قسمت که فاقد پایه است   رو به بدن ما باشد انگاه پایه سمت چپ بدنه، سمت راست نوربالا و پایه وسط نور پایین مییاشد .

روی لامپهای چراغ نوشته شده ۱۲۷۵۵۰۶۰ W یعنی اینکه این لامپ ۱۲ ولت و توان نور پایین ۵۵ وات و نور بالا ۶۰   وات میباشد.

<< یا >>= نری و مادگی

R= سیم قرمز

W= سیم سفید

RW= سیم قرمز با خط سفید

RL= سیم قرمز با خط ابی


محمد لطفی بازدید : 533 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
مدار چراغ سقف خودرو ( چراغ نقشه خوانی) و چراغ صندوق عقب

برق چراغ سقف از BAT سوییچ تامین میشود و مستقیما به لامپ متصل است. بنابراین برق منفی قطع و وصل میشود چراغ سقف دو عدد سیم دارد یکی به BAT و دیگری به کلیدهای لای دری وصل میشود .

W= سیم سفید

WR= سیم سفید با خط قرمز

LG= سیم ابی با خط سبز

RL= سیم قرمز با خط ابی

Room 10 A= فیوز چراغ سقف و صندوق عقب

« و » = نری و مادگی
محمد لطفی بازدید : 137 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
مدار چراغ های کوچک خودرو - چراغ کوچک عقب(چراغ خطر )- چراغ کوچک جلو - چراغ نمره
قدرت چراغ های کوچک جلو و عقب بین ۶ الی ۱۰ وات میباشد .

چراغهای خطر ( کوچک عقب) در تمام خودرو ها دارای دو کنتاکت میباشد زیرا جهت ترمز نیز استفاده میشود که قدرت چراغهای ترمز ۲۱ وات است .برای تشخیص سیم چراغ ترمز و خطر فیش انها را برق میدهیم هرکدام که پرنور تر بود چراغ ترمز میباشد.

R= سیم قرمز

W= سیم سفید

RB = سیم قرمز با خط ابی

RG= سیم قرمز با خط سبز

Tail 15A = فیوز مربوط به چراغهای کوچک

» و « = نری و مادگی


محمد لطفی بازدید : 189 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
مدار چراغ علایم خودرو - چراغ پنل بخاری- چراغ فندک- چراغ گرمکن شیشه عقب- چراغ صفحه امپر- چراغ رادیو ضبط

این چراغهای علایم همانند چراغ های کوچک خودرو برق خود را از فیوز TAIL ۱۵ امپر میگیرند. این چراغها در پراید ۱/۴ وات میباشند.

R= سیم قرمز

W= سیم سفید

RB= سیم قرمز با خط ابی

RG= سیم قرمز با خط سبز

Tail 15 A= فیوز مربوطه

» یا « = نری و مادگیمحمد لطفی بازدید : 212 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
مدار دزدگیر تک رله ای ساده
رله: یک رله معموله مانند رله بوق

کلید مخفی: برای فعال سازی مدار و قطع مدار( برق باطری از طریق این کلید وارد مدار میشود)

کلید لادری: برای فعال شدن مدار در مواقع باز شدن درب ها

اژیر: یک عدد اژیر برای تولید صدا ( یا بوق اتومبیل)

نکته: برای قطع اژیر حتما باید برق اصلی مدار قطع شود ( برق ورودی به کلید مخفی)


محمد لطفی بازدید : 147 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
چند نکته درمورد خودرو
۱- در نقشه دزدگیر سیم Siren مربوط به اژیر است.

۲- در نقشه دزدگیر سیم Parking مربوط به راهنما است.

۳ اوانس وزنه ای دلکو در زمان بالا بودن دور موتور فعال میگردد.

۴- علت قرار دادن فیوز در سیم های راهنما این است که از سوختن دزدگیر بر اثر اتصالی لامپ راهنما جلوگیری به عمل اید.

۵- ولتاژ جرقه باید در همه حالات دور موتور یکسان باشد.

۶- جریان برق در الترناتور در سیم پیچ استاتور القا میشود.

۷- تعداد قطبهای روتور پیکان ۱۲ و تعداد شیارهای استاتور ان ۳۶ میباشد.

۸- در کنترل یونیت قفل مرکزی دو رله وجود دارد یکی برای قفل و دیگری برای باز کردن است.

۹- تکیه گاه محور گردان در الترناتور معمولا در هر دوطرف بلبرینگ قرار میگیرد.

۱۰- التراسونیک دزدگیر  دارای سه عدد سیم است یکی جهت برق مثبت و دیگری جهت برق منفی و سیم سوم برای تحریک دزدگیر استفاده میشود .

محمد لطفی بازدید : 123 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
عیب یابی راهنما ، چراغهای ترمز ، چراغ دنده عقب و فلاشر

۱- اگر راهنمای یکطرف بخوبی کار کند و طرف دیگر اهسته تر بزند ،  عیب از لامپهای ان میباشد که وات لامپها کمتر از وات استاندارد میباشد.

۲- اگرراهنما یکطرف بخوبی کار کند و طرف دیگر تند تند راهنما بزند، عیب از لامپهای ان میباشد که وات انها بیشتر از وات استاندارد برای  یکطرف میباشد.

۳- اگر راهنما هردو طرف تند تند بزند عیب از فلاشر راهنما میباشد .

۴-  اگر راهنما هردوطرف کار نکند عیب یا از فیوز میباشد یا اتومات راهنما.

۵- اگر چراغهای راهنمای یکطرف کامل روشن باشد لامپ یا خیلی دیر چشمک بزند بخاطر سوختن لامپ ان طرف میباشد.

۶- در صورت صاف کردن رول فرمان اگر راهنما قطع نشد عیب ساچمه و خار در مغزی رول میباشد.

۷- در صورت کار نکردن چراغهای ترمز عیب میتواند از فیوز ان باشد و اگر عیب ان برطرف نشد  یا عیب از فشنگی ترمز یا چراغها سوخته  و یا سیم ان قطع شده است.

۸- عیوب فلشر نیز یا از فیوز ان یا اتومات بکار رفته در فلشر میباشد.

۹- عیوب مدار دنده عقب نیز مانند مدار چراغهای ترمز میباشد.

محمد لطفی بازدید : 360 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
سیم کشی مدار راهنما و چراغ دنده عقب خودرو

مدار چراغ دنده عقب همانند چراغ ترمز میباشد و فشنگی دنده عقب روی گیربکس قرار دارد .

اگرهردو چراغ دنده عقب روشن نشود فشنگی یا فیوز سوخته است.

اگر یکی از لامپها روشن نشود لامپ سوخته یا سیم ان قطع است.

برای عیب یابی فشنگی کافی است دو سیم ان را بهم وصل نماییم اگر چراغها روشن شد عیب از فشنگی میباشد.

اتوماتیک راهنما سه عدد فیش دارد که پایه x به IGN پایه L  به دسته راهنما و پایه P به چراغ الارم راهنما در پنل متصل میشود. در بعضی از اتوماتیک ها پایه P موجود نیست.

85sq . = فیوز اصلی

HAZARD 15A= فیوز فلاشر داخل جعبه فیوز

METER 10 A= فیوز چراغ های راهنما و فشنگی دنده عقب

W= سیم سفید

WL=سیم سفید با خط ابی

WR= سیم سفید با خط قرمز

BY= سیم سیاه با خط زرد

RY= سیم قرمز با خط زرد

GR= سیم سبز با خط قرمز

GB= سیم سبز با خط سیاه

GW= سیم سبز با خط سفید
محمد لطفی بازدید : 94 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
فن های خنک کننده دوتایی

در موتورهایی که از دو فن خنک کننده استفاده میکنند، قرارگیری موازی یا سری فن ها میتواند برای تولید سرعتهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

در فن های دوتایی از ۳ رله الکتریکی جهت عبور انرژی الکتریکی انها استفاده میشود . اولی (A) مانند یک کلید عمل میکند. این رله هر زمان که کمپرسور فعال شود عمل میکند. درحالت عادی دو رله دیگر ( Bیا C) برق تغذیه بین فن های دوگانه را تامین میکنند و این فنها  بصورت سری قرار گرفته و در نصف سرعت ماکزیمم خود به گردش در می ایند.
در حالتی که فشار مدار افزایش میابد کامپیوتر مدار کنترل رله های B و C را تغذیه میکند. رله B یک اتصال بدنه برای فن اول که دارای تغذیه است ایجاد میکند . رله C برق مثبت را به فنی که دارای اتصال بدنه از قبل بوده است ( دومین فن) ارسال میکند . فن ها از حالت سری به حالت موازی در می ایند و با سرعت مازیمم خود به گردش در می ایند.محمد لطفی بازدید : 131 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
نشان دهنده درجه اب بی متالی

در ساختمان این نوع درجه اب،از تیغه ی( نوار) بی متالی استفاده شده که در برابر حرارت حساس است و تغییر طول میدهد.سیم پیچ حرارتی نصب شده روی تیغه، تغییرات دمای لازم را برحسب مقدار جریان الکتریکی مصرفی ایجاد میکند.

درحالت سرد بودن اب موتور،به سبب مقاومت الکتریکی شمع اب، جریان بسیار کمی از سیم پیچ حرارتی عبور میکند و تغییر طول تیغه ی بی متال در حدی است که عقربه نشان دهنده، روی C ( سرد بودن اب ) قرار گیرد .افزایش گرمای اب موتور  باعث کاهش مقاومت الکتریکی در شمع اب( واحد روی موتور) میشود و متناسب با ان جریان مصرفی دستگاه افزایش میابد. عبور  جریان الکتریکی از سیم پیچ تیغه ی بی متال باعث گرم شدن تیغه بی متال و در نتیجه افزایش طول ان میشود .

افزایش طول تیغه باعث تغییر موقعیت عقربه دستگاه میشود و عقربه به سمت H ( گرم شدن اب ) حرکت میکند.

محمد لطفی بازدید : 155 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
نشان دهنده درجه بنزین بی متالی

مکانیزم  ساختمان سوخت نمای بیمتالی مانند نشان دهنده درجه اب بی متالی است که در ان از تیغه بی متالی و سیم پیچ حرارتی استفاده میشود . درحالتهای پر و خالی بودن باک ، مقدار مقاومت باک تغییر میکند و بر حسب مقدار جریان مصرفی  و حرارت ایجاد شده در سیم پیچ حرارتی، تیغه بی متالی تغییر طول میدهد و عقربه نشان دهنده در فاصله E( خالی بودن باک)  و F( پربودن باک) مقدار حجم سوخت اندازه گیری شده ی داخل باک را نشان میدهد. شکل  ۲۱-۱

در شکل نمادین ۲۲-۱ وضعیت شناور در حالت های پربودن باک، پربودن ۱/۲ باک و خالی بودن باک نشان داده شده است.
محمد لطفی بازدید : 100 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
عیوب احتمالی در استارتر


الف-با زدن سوییچ ، استارتر به کلی عمل نمیکند.

۱-باطری معیوب است.

۲-کابل استارتر و سیم هایی که از استارتر به باطری و از باطری به سوییچ میرود و نیز اتصال بدنه باطری قطع یا شل

می باشند.

ب-اتصلات خارجی استارتر سالمند ولی استارتر عمل نمیکند.

در این حالت ورودی و خروجی اتومات استارتر را به یکدیگر متصل کنید. اگر استارتر عمل نمود، عیب از اتومات استارتر است که باید تعمیر یا تعویض شود،

 

ج-با زدن سوییچ استارتر، اتومات تیک تیک میکند ولی خود استارتر عمل نمیکند.

۱-ممکن است دنده استارتر گیر کرده باشد. در این صورت اتومبیل را در دنده قرار داده و کمی هل دهید تا دنده استارتر ازاد شود.

۲-در صورتی که در مرحله اول عیب برطرف نشد، عیب داخل استارتر است.

محمد لطفی بازدید : 159 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
اتوماتیک استارت
وجود دو سیم پیچ نازک نگهدارنده و سیم پیچ ضخیم کشنده حالت مغناطیسی ایجاد میکنند تا پیستون ( وزنه پلانجر) را به داخل بکشند. پیستون با کشیده شدن به داخل پولک مسی را به طرف جلو هل میدهد تا پیچ بالایی را به پیچ پایینی متصل کند و برق باتری با جریان بالا وارد موتور استارت میشود تا موتور استارت بتواند موتور خودرو  را روشن نماید.

تست سیم پیچ های اتوماتیک

۱- سیم پیچ نازک نگهدارنده

برای تست این سیم پیچ یکسر اهممتر را روی فیش اتوماتیک و یکسر دیگر را روی بدنه اتوماتیک قرار میدهیم حرکت عقربه اهم متر نشان دهنده وجود سیم پیچ نازک نگهدارنده وسالم بودن ان است.

۲- سیم پیچ ضخیم کشنده

برای تست این سیم پیج یکسر اهم متر را روی فیش اتوماتیک و سر دیگر انرا روی پیچ پایینی اتوماتیک قرار میدهیم حرکت عقربه اهممتر دلیل بر وجود سیم ضخیم کشنده و سالم بودن ان است.

وظیفه سیم پیچ های اتوماتیک

سیم پیچ ضخیم کشنده باعث کشیده شدن قطعه ای به نام پلانجر میشود و سیم پیچ نازک نگهدارنده این قطعه را در جای خودش نگه میدارد.

محمد لطفی بازدید : 97 دوشنبه 27 فروردین 1403 نظرات (0)
ازمایش صحت عملکرد جرقه زنی
برای این کار،  وایر دلکو را بیرون بیاورید و در فاصله ۱۰mm از سرشمع نگه دارید. نوک گرافیکی یک مداد را بین وایر و سرشمع بگیرید. درحالیکه جرقه زده میشود، شعله نارنجی رنگی از اطراف مداد خارج میشود . چنانکه شعله از طرف مداد بطرف سرشمع باشد، نشانه تخلیه جرقه صحیح و اگر از طرف مداد بطرف وایر باشد، نشانه تخلیه غلط می باشد.


تعداد صفحات : 2

درباره ما
Profile Pic
برق انقلابی ترین رشته ی جهان
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 614
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 82
 • آی پی دیروز : 115
 • بازدید امروز : 629
 • باردید دیروز : 1,448
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 20
 • بازدید هفته : 629
 • بازدید ماه : 9,068
 • بازدید سال : 55,671
 • بازدید کلی : 310,068